Việc làm Voice Talent

Mức lương: 2.000.000 VND

Cần tìm: Voice Talent (tiếng Anh). Cùng Topvieclam điểm qua thông tin:

I. Mô tả công việc Voice Talent:

  • Đọc tiếng Anh lĩnh vực công nghệ

II. Yêu cầu công việc:

  • Giọng nữ
  • Phát âm chuẩn, chắc chắn, giọng đọc hợp lĩnh vực công nghệ

III. Phúc lợi:

Thời lượng đọc: 2p30s – 3p (cho video 4 phút). Các bạn đăng ký gửi giúp mình demo giọng đọc cũng như thông tin SĐT và Email liên hệ. Bên mình sẽ gửi đoạn test ngắn (vài câu đầu trong kịch bản) với giọng đọc phù hợp trước khi chốt.

Liên hệ: Tại đây