Việc làm Freelance Content Youtube

Mức lương: 200k/ bài

Tuyển dụng: 01 Freelance Content Youtube. Cùng Topvieclam điểm qua thông tin:

I. Mô tả công việc Content:

  • Viết kịch bản cho kênh YouTube chủ đề: Tiểu sử doanh nhân và lịch sử doanh nghiệp

II. Yêu cầu công việc:

  • 1500 từ cho mỗi kịch bản
  • 4 kịch bản mỗi tuần
  • Viết theo ý tưởng bạn nhận được
  • Không bị trùng lặp nội dung

III. Phúc lợi:

Vui lòng liên hệ 0912195399 để ứng tuyển. Khi gửi vui lòng gửi kèm một số kịch bản nội dung bạn đã làm trước đây.

Liên hệ: Tại đây