Tuyển content fanpage mỹ phẩm (Freelancer)

Công ty mỹ phẩm
Mức lương: 4000000
Số lượng cần tuyển: 2
Công ty kinh doanh mảng mỹ phẩm và đồng hồ cần tuyển: 1 freelancer làm content fanpage cho nhãn hàng mỹ phẩm và 1 freelancer làm content fanpage cho nhãn hàng đồng hồ.

Freelancer làm Content Fanpage

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC content fanpage

  • Biên soạn content theo yêu cầu, không cần đăng và/hoặc thiết kế hình ảnh.
  • Chỉnh sửa các bài viết khi có yêu cầu

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Có kinh nghiệm viết cho từng lĩnh vực chọn viết (page mỹ phẩm hoặc page đồng hồ).
  • Lời văn sáng tạo, tự nhiên, gần gũi, tương tác… phù hợp với page bán hàng.
  • Không copy

III. PHÚC LỢI

  • Chi phí: Bài dưới 300 từ – 30.000 đồng, Số lượng: 1 tuần: 6 – 10 bài (cho mỗi page)
  • Thanh toán hàng tuần, mới làm có thể thanh toán hàng ngày.

Liên hệ: Tại Đây